• Producto a importar.
  • Idioma: Galciano.
  • Editorial: Sm (Cesma).
  • Año: 2013.
  • Tema: Galicia.
  • Nivel Escolar: 3 Años.
  • Isbn: 9788498543858.
Más información

Detalle del Producto

Guau 3 anos 2ºtrim, galego

O proxecto Guau parte da necesidade de ofrecerlles aos mestres de Infantil un material que lles facilite a tarefa da aula e a aprendizaxe do alumno de forma significativa e motivadora, sexa cal sexa o seu ritmo de aprendizaxe, Quixemos incorporar nel as suxestións que recibimos de vos, os profesores, para crear un método que atenda a todos aqueles que queredes traballar os centros de interese fundamentais nesta etapa pero incorporando temáticas actualizadas,O número de fichas que vos ofrecemos en cada trimestre permite que poidades incorporar aqueles proxectos que van xurdindo ao longo do curso e que dan identidade aos vosos centros, Por outra banda, quixemos incorporar outros materiais didácticos de interese como os libros informativos, as láminas borrables (A miña tableta máxica) e o material manipulativo para o desenvolvemento das capacidades de loxica matemática, que vos faciliten a tarefa da aula e a atención da diversidade do alumnado, E por último, comprometidos co desenvolvemento integral do alumno, non quixemos deixar de lado a atención á educación emocional, que nos permitirá desenvolver competencias para crecer sans e felices e conseguir un maior benestar e unha sociedade máis humana e máis respectuosa,O proxecto Guau ten un enfoque globalizador que integra as distintas áreas do currículo e xira arredor dos centros de interese, E un método centrado no traballo das fichas, como resultado dun traballo previo cuxo desenvolvemento son as propostas da guía, e na lectura de contos e outros libros informativos,Atención á diversidadeCada alumno ten un ritmo de aprendizaxe diferente e unhas capacidades distintas, pero o noso labor é descubrir cales teñen máis desenvolvidas para, a través delas, conseguir estimular as demais, Neste sentido, propuxemos uns materiais manipulativos que permiten o razoamento desde a propia experiencia, O desenvolvemento grafomotor e das destrezas tamén é fundamental nesta etapa e, por iso, os materiais de Guau traballan estes aspectos de forma específica e adaptable ao ritmo de cada un,Educación integral e en valoresO proxecto Guau aposta por unha educación desde todos os ámbitos, e así o pon de manifesto a súa completa oferta de materiais e a orientación de cada un deles, A educación emocional é a base da adquisición progresiva de hábitos e comportamentos desexables, por iso se traballa desde os materiais, Ao longo de todo o proxecto, tamén ten especial importancia o estímulo do pensamento crítico, co fin de que os alumnos se propoñan cuestións e cheguen eles mesmos a conclusións (Aprender a pensar), Neste sentido están orientados os materiais destinados a fomentar a curiosidade polo contorno que os rodea,Motivación do alumnoO reforzo positivo e a motivación do alumno son aspectos fundamentais para potenciar a aprendizaxe e o desenvolvemento do neno, Con este obxectivo, Guau creou un motivador fío condutor protagonizado por unhas mascotas entrañables coas que os alumnos sentirán empatía e aprenderán a enfrontarse a situacións cotiás, Do mesmo modo, confiamos no uso das TIC como unha práctica ferramenta para potenciar a atención e o traballo colectivo,Fío condutorGuau aposta pola educación emocional a través do seu magnífico fío condutor e é un dos seus sinais de identidade máis relevantes, O proxecto está protagonizado por tres cachorros de can moi especiais,As historias que protagonizan recrean situacións cotiás, aínda que teñen un detalle de maxia, para atraer a imaxinación dos alumnos, Con todo isto, o proxecto Guau propiciará un clima único na túa aula,2, ° TrimestreUnidade 3, Descubro o meu corpo, O CORPO,Unidade 4, Vou ao mercado, OS ALIMENTOSUnidade 5, Unha granxa xenial! OS ANIMAIS DOMESTICOS,Esta carpeta contén:-Tres contos da mascota-Tres unidades didácticas-Adhesivos-Un conto clásico-Un conto de educación emocional-Un caderno de plástica e figuras precortadas-Un libro informativo-Un boletín de progresos-A miña tableta máxica-Un rotulador-Material manipulativo de matemáticas-Unha revista para a familia-CD de canciones-CD TICGuau, un proxecto de enfoque globalizador que pon a súa atención na educación emocional, a atención á diversidade e a educación en valores,

muchos libros

Bien dicen que ''hay grandes libros en el mundo y grandes mundos en los libro'', y ¿qué mejor que una nueva aventura por descubrir con cada ejemplar? Pues, si es un amante de la lectura o recién se está iniciando en ella, leer es una actividad que estimula su mente y potencia su imaginación a niveles asombrosos, sobre todo si encuentra ese que se convierte en su favorito o incluso si solo se trata de alguna recomendación hecha por un amigo,

Por eso le recomendamos que, cualquiera que sea su género preferido como Policial, Romántica, Aventura, Terror, Ficción, Ciencia Ficción, Investigación, Biográfica, Infantil, Autoayuda, Erótica o cualquier otro género, es importante que mantenga un libro entre sus manos siempre que pueda, Sea que lo haga como hobby, afición o solo para pasar un rato, el gran universo de los libros es digno de explorar...¿Se anima con esta increíble edición?

Características

SKU SM060BK1HYY7WLAAR
Garantía del producto Únicamente por fallas de impresión, dentro de los 10 días de haber recibido el producto
Tamaño (L x P x A cm) 20x13x2
Peso (kg) 0.44
Condición del producto Nuevo
Idioma Gallego
Autor Vv.Aa
ISBN 9788498543858
Editorial SM (CESMA)

Reseña del producto

Sin reseñas

Sé el primero en escribir una reseña del producto.
¿Qué te pareció el producto?
Calificá
No me gustó Regular Está bien Me gustó Me encantó
Título Opcional
Comentarios Opcional